Referalni centar - nove potrebe

U suradnji sa Upravom za informacijsko društvo MZOS RH počinje nabava programske opreme u sklopu projekta CAD/CAE Referalni centar za slijedeću akademsku godinu 2009-2010. U prvoj fazi projekta utvrdit će se potrebe za CAD/CAE programskim aplikacijama koje se koriste u visokoškolskoj nastavi.
Stoga Vas molimo da do petka, 08. svibnja 2009. godine dostavite za svaku programsku aplikaciju predviđenu nastavnim programom:
Broj potrebnih licenci, pojedine programske aplikacije,
naziv kolegija za koji će se tražena programska aplikacija koristiti,
broj studenata koji slušaju navedeni kolegij,
broj računala na koja će se tražena programska aplikacija instalirati.
Molimo da uzmete u obzir da će, obzirom na recesiju, raspoloživa sredstva biti znatno manja.